Cài composer trên macOS

cài composer trên macos
Đánh giá bài viết

Composer là package rất cần thiết trong lập trình web bằng laravel vì vậy để chạy laravel trong xampp trên macOS chúng ta cần phải cài composer trên macOS.

Chuẩn bị cho cài composer trên macOS

Để cài được composer trên macOS thì trước tiên bạn phải cài đặt PHP phiên bản 5.0 trở lên trên mac. Bạn có thể tham khảo bài hướng dẫn cài PHP trên macbook để biết được cách cài php trên mac.

Cài đặt composer trên macOS

Bạn tải composer về bằng cách chạy dòng lệnh dưới đây trong cửa sổ command của terminal. Nó sẽ tạo ra tập tin có tên composer.phar trong thư mục hiện hành.

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php 

Tiếp theo chúng ta sao chép tập tin composer.phar và đặt vào đường dẫn /usr/local/bin để có thể truy cập từ bất cứ đâu trong hệ điều hành.

mkdir -p /usr/local/bin

Chúng ta sẽ đổi tên tập tin composer.phar thành composer để dễ dàng sử dụng hơn.

mv composer.phar /usr/local/bin/composer 

Cuối cùng chúng ta cũng sẽ thiết lập quyền thực thi cho tập tin này.

chmod +x /usr/local/bin/composer

Sau khi hoàn tất các các bước trên bạn chạy dòng lệnh composer trong command terminal để kiểm tra kết quả mà bạn có được.

check composer version
cài composer trên macOS

Cập nhật phiên bản composer

Nếu muốn cập nhật phiên bản composer mới nhất bạn có thể sử dụng đoạn command dưới đây

sudo composer self-update 

Gỡ bỏ composer khỏi macOS

Nếu một lúc nào đó bạn không muốn dùng composer nữa thì cũng có thể gỡ bỏ nó bằng dòng lệnh command sau trong terminal

sudo rm /usr/local/bin/composer 

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ được bảo mật.