Cài PHP trên Macbook

cách cài php trên macbook
5/5 - (1 vote)

Để cài được composer trên macbook thì chúng ta cần phải cài php trước khi tiến hành cài composer. Trong bài viết dưới đây hanhtinhcongnghe chia sẻ cách cài php trên macbook để giúp những bạn vừa chuyển từ môi trường windows sang macos không phải gặp khó khăn.

Cài Homebrew cho MacOS

Homebrew là một gói quản lý hổ trợ cài đặt hầu hết các phần mềm nguồn mở trên hệ điều hành Mac. Và để cài được PHP chúng ta cần phải tiến hành cài homebrew trước.

Bạn chạy đoạn code dưới đây trong cửa số terminal để cài đặt homebrew.

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)" 

Cài đặt PHP trên macOS

Đầu tiên chúng ta cần thêm shivammathur/php vào homebrew

brew tap shivammathur/php

Cài đặt PHP: đoạn code dưới đây là để cài phiên bản PHP 8.1, nếu bạn muốn cài một phiên bản PHP khác thì có thể thay thế 8.1 bằng phiên bản mà bạn mong muốn.

brew install shivammathur/php/php@8.1

Thiết lập mặc định cho phiên bản PHP 8.1 mà bạn vừa cài đặt.

brew link --overwrite --force shivammathur/php/php@8.1 

Sau khi hoàn thành việc cài đặt PHP thì bạn kiểm tra lại xem PHP đã cài thành công trên macOS bằng cách đánh vào trong cửa sổ terminal câu lệnh php -v kết quả hiển thị ra như dưới đây là bạn đã cài php trên macbook của mình thành công.

#Output 
PHP 8.1.6 (cli) (built: May 21 2022 03:46:22) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.1.6, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.1.6, Copyright (c), by Zend Technologies

Nâng cấp phiên bản PHP trên macbook

Bạn có thể dễ dàng nâng cấp phiên bản PHP trên macOS của mình bằng dòng lệnh dưới đây trong terminal

Ví dụ bạn muốn nâng cấp phiên bản php 7.4 lên 8.1

brew upgrade shivammathur/php/php@8.1

Đổi mặc định phiên bản PHP trên Macbook

Nếu bạn cài đặt nhiều phiên bản PHP khác nhau trên macOS thì bạn có thể thiết lập mặc định phiên bản PHP mà mình mong muốn với đoạn code bên dưới.

brew link --overwrite --force shivammathur/php/php@7.4

Hy vọng những chia sẽ trên đây sẽ giúp ít nhiều những bạn vừa tiếp cận với macOS dễ dàng hơn trong việc cài đặt PHP trên macOS.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ được bảo mật.