Chuyển đổi ngày giờ trong javascript

Chuyển đổi ngày giờ trong javascript
5/5 - (1 vote)

Chuyển đổi ngày giờ trong javascript đôi khi rất đơn giản nhưng lại làm khó cho những bạn mới bắt đầu tìm hiểu và mày mò về javascript.

Có những lúc bạn phải tìm cách đổi ngày từ số giờ thập phân sang giờ phút hay đổi từ phút sang giờ hay thậm chí đổi từ ngày giờ dạng chuỗi sang ngày giờ chuẩn để có thể tính toán.

Dưới đây là một số hàm giúp bạn xử lý chuyển đổi ngày giờ trong javascript

Chuyển ngày giờ dạng chuỗi trong javascript sang ngày giờ

Hàm bên dưới giúp chuyển đổi ngày giờ trong javascript từ dạng chuỗi sang dạng giờ. Bạn có thể điều chỉnh để nó chuyển đổi sang ngày giờ bằng cách thay định dạng ở phần format.

function getTime(data) {
    var time = moment(data, "YYYY-MM-DD hh:mm:ss A");                   
    if(isNaN(time) === false) {
      return time.format("HH:mm:ss") ;
    }
    return "";
      
  };

Chuyển đổi giờ từ dạng thập phân sang dạng giờ trong javascript

Hàm dưới giúp bạn chuyển đổi ngày giờ trong javascript từ dạng thập phân sang ngày giờ. Cái này rất hữu ích cho bạn nào làm hệ thống chấm công mà tổng ngày ở dạng thập trong cơ sở dữ liệu có thể chuyển đổi ra giao diện người dùng cho thân thiện.

function transHour(hours) {
    if(hours !== null && hours.indexOf('.') !== -1) {
      var t = hours.split(".");
      return t[0]+" hr "+t[1]+" mins";
    }    
    if(hours !== null && hours.indexOf('.') == 0) {
      return hours+" hr";
    }
    return "";
  };

Chuyển đổi từ số phút sang giờ trong javascript

function convertTime(mins){
    var hours =  Math.floor(mins / 60);
    var minutes = mins % 60;
    if(isNaN(hours) == true && isNaN(minutes) == true){
      return '';
    }else{
      return hours + ' hr ' + minutes + ' mins';
    }
  }

Hàm convertTime giúp bạn chuyển đổi tổng số phút mà bạn có ra giờ phút đầy đủ.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ được bảo mật.